Vés al contingut

Indicacions per a les entitats i els establiments col·laboradors

Com hi poden participar

  • Les entitats i associacions participen en el VxL de diverses maneres: difonent el programa, sent Punt d’inscripció o Punt de Trobada del VxL, aportant persones voluntàries i aprenentes d’entre els seus associats, constituint parelles lingüístiques, oferint les seves activitats als participants o col·laborant puntualment en l’organització d’activitats conjuntament amb els centres de normalització lingüística (com ara les pràctiques lingüístiques de l’alumnat del CPNL o de les parelles lingüístiques). Algunes d’aquestes entitats ofereixen descomptes amb el carnet de VxL.

 

  • Els establiments col·laboradors ofereixen a les persones participants la possibilitat d’usar la llengua catalana, en un espai d’ús quotidià. També poden col·laborar puntualment en l’organització d’activitats conjuntament amb els centres de normalització lingüística (com ara les pràctiques lingüístiques de l’alumnat del CPNL o de les parelles lingüístiques). Alguns d’aquests establiments ofereixen descomptes amb el carnet de VxL.

Què cal tenir en compte?

Les entitats i els establiments col·laboradors amb el VxL han de tenir present que: 

  • La llengua vehicular de VxL és la llengua catalana. 
  • L’única denominació que s’ha d’utilitzar en la documentació i en totes les activitats que hi estiguin relacionades ha de ser Voluntariat per la llengua (VxL). 
  • El marc de relació ha de ser sempre respectuós i neutre perquè totes les persones que hi participen se sentin respectades en les seves ideologies i creences. 

 

Només per a les entitats col·laboradores: 

  • No es pot utilitzar el VxL com una plataforma de captació de socis. 
  • Tota la informació i comunicacions que s’intercanviïn (correus electrònics, whatsapps, tuits, etc.) amb les persones participants en el VxL, i en activitats complementàries d’aquest, només es poden utilitzar per a l’organització d’activitats del VxL.

Durada de les adhesions

La durada de les adhesions d’entitats i establiments col·laboradors és de dos anys, a partir de la data de signatura. Les adhesions es consideren renovades per nous períodes de dos anys més, amb les mateixes condicions, si abans no es manifesta el contrari al Centre de Normalització Lingüística corresponent.

 

Dades de caràcter personal

Totes les dades de caràcter personal són tractades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades– Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (art. 6.1 i 13). En cap cas no s’utilitzen per a altres usos ni es cedeixen a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal. 

El CPNL actua per compte de la Secretaria de Política Lingüística, responsable del programa VxL, per al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a la gestió de les activitats del VxL. Informa amb caràcter previ a les persones participants i a les entitats i establiments col·laboradors, de les finalitats, tractament i drets en relació amb l’ús de les dades personals que són necessàries de recaptar. 

Amb la formalització de l’adhesió o la participació en el VxL, entitats i establiments col·laboradors i persones participants manifesten haver estat informats dels termes i condicions de la política de privacitat del VxL. També es comprometen a guardar confidencialitat de qualsevol dada personal a què tinguin accés en el marc del programa i a no utilitzar-la per cap altra finalitat que no siguin les activitats del VxL. 

Les dades personals de les persones de contacte d’entitats adherides i d’establiments col·laboradors del VxL són incorporades en el fitxer Convenis, protocols, adhesions del CPNL i el seu tractament s’empara en allò que estableix l’art. 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Els representants d’aquestes entitats o les persones interessades poden exercir els drets d’accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-s’hi, adreçant un escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 932723100, adreça-e cpnl@cpnl.cat. Més informació al web: https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/gestio-de-convenis.html