Esteu aquí

El Voluntariat per la Llengua virtual es multiplica per 8 durant el 2020

Subscripció al RSS
Subscribeix-te a les Noticies
26/05/2021

L’any 2020 es van crear 7.341 parelles lingüístiques en el marc del programa Voluntariat per la Llengua (VxL). A causa de la pandèmia -des de l’abril de 2020 només s’han atès les inscripcions a la modalitat virtual-, s’ha equilibrat el nombre de participants en les modalitats presencial i virtual. Les parelles virtuals s’han multiplicat per vuit en passar de les 409 de l’any 2019 a les 3.457 de l’any 2020, xifra que s’aproxima a les 3.884 parelles presencials del mateix període. L’any 2019 es van comptabilitzar 11.016 parelles presencials.

Les parelles del VxL han estat formades per 4.976 aprenents i 3.343 voluntaris. D’aquests més de 8.000 participants, 4.747, és a dir un 60%, han participat per primera vegada al programa. Un índex de l’eficàcia del VxL són les 77 persones aprenentes que han assolit un alt nivell de destresa i fluïdesa en llengua catalana i han participat el programa durant el 2020 com a voluntàries per ajudar nous aprenents.

L’impuls de les parelles virtuals ha facilitat l’expansió del VxL, amb l’establiment de converses des de 52 països. Els nous aprenents són majoritàriament nascuts a l’estranger (63%), un 7% són d’origen català i un 21% provenen de diverses comunitats autònomes. Hi predominen els voluntaris d’entre 50 i 65 anys, tot i que amb el pas a la modalitat virtual les franges d’edat a partir de 40 anys han baixat, mentre que la xifra de voluntaris més joves s’ha mantingut. Quant als aprenents, predomina la franja d’entre 30 a 39 anys.

A més de les parelles, en el marc del VxL s’organitzen activitats complementàries, que des de l’abril de 2020 es van dur a terme només en modalitat virtual. L’any 2020 se’n van organitzar 522, amb la participació de 7.096 persones:

  • 192 activitats de llengua i cultura (clubs de lectura, taules rodones, visites culturals, recitals poètics, participació a programes de ràdio i televisió...).
  • 115 activitats conduïdes pel voluntariat (gimcanes, xerrades i conferències, tallers de teatre, grups de conversa, excursions...).
  • 215 sessions inicials, de presentació, de formació i de cloenda de les parelles.

Alt grau de satisfacció dels participants

Des de la creació del VxL l’any 2003 fins al desembre de 2020, s’han format 151.376 parelles. Segons les pròpies enquestes de satisfacció, la valoració general del programa és molt alta, tant pel que fa la modalitat presencial com la virtual. Cal destacar-ne el grau de satisfacció (4,54 sobre 5) i l’alta puntuació en l’atenció rebuda (4,65 sobre 5). El 99 % dels enquestats recomanaria el VxL a les persones que volen aprendre català i el 92,26 % dels aprenents manifesta haver millorat la capacitat de parlar en català després d’haver participat en el VxL.

separador

separador

Ja som 150.000 parelles 
i continuem creixent!